Řídicí systémy Trane

Otevřenost, mobilita, flexibilita a škálovatelnost

Nabízíme kompletní portfolio řídicích systémů od čidel a ovládacích prvků vybavení po systémy automatizace budov, které jsou špičkou ve svém oboru.

Budovy dnes vyžadují chytřejší a lepší technologie, které umožňují snazší správu budov. Technologie řídicích prvků společnosti Trane nabízí intuitivní, mobilní platformu, která vám poskytuje možnost flexibilní správy budov s větší účinností a nižšími náklady a která zajišťuje lepší vnitřní prostředí a menší dopad na životní prostředí.

Flexibilita. Škálovatelnost. Kompatibilita. Snadné použití. Technologická kvalita.

Projděte si naše řídicí systémy a kontaktujte místní obchodní zastoupení, abyste prodiskutovali své projektové požadavky.