Udržitelnost ve společnosti Country Financial

Společnost Trane provedla v pětipodlažním ústředí společnosti COUNTRY Financial na předměstí St. Paulu v Minnesotě generální prohlídku systémů, což vedlo k omezení nákladů na energie a zvýšení energetické a provozní účinnosti. Vedoucí této společnosti s finančními službami a produkty očekávají, že tato vylepšení ušetří na energetických výdajích ročně více než 8 procent. 

Vylepšení jsou výsledkem spolupráce mezi společnostmi COUNTRY Financial a Trane při transformaci ústředí organizace na vysoce úspornou budovu, která podporuje podnikovou filozofii a misi společnosti. Vylepšení zahrnují:

  • Instalace systému automatizace budovy (BAS) Trane Tracer™ pro urychlení správy budovy a sledování spotřeby energie

  • Zavedení inteligentních služeb Trane (TIS) pro optimalizaci výkonu budovy

  • Instalace aktualizovaného řídicího řešení na chladicí jednotce

  • Přidání proměnných rychlostí na motorech čerpadla pro optimální energetickou účinnost

  •  Zavedení přístrojového vybavení datového centra pro zajištění stále provozuschopnosti a výpočtové způsobilosti

Postupné zavádění představitelům společnosti COUNTRY Financial umožnilo optimalizovat výkon budovy i při snižování personálu. Zlepšení v prvních fázích zajistila úspory a zároveň poskytla nástroje a data pro pozdější iniciativy. 

Další článek

Udržitelnost ve společnosti Ferrero