Špičkový potenciál

Zjistěte energetickou účinnost

 

Společnost Trane spolupracuje s vlastníky budov a operátory na tvorbě energeticky mimořádně úsporných budov, čímž vytváří i maximální návratnost investic.

Energeticky úspornější budovy jsou užitečné pro všechny – od těch, kdo je vlastní a provozují, po ty, kdo v nich žijí nebo pracují. Proces sledování, řízení a udržování energetické spotřeby budovy se na celém světě rychle vyvíjí a stává se stále složitějším. Vlastníci a provozovatelé budovy si nemusí vědět rady, jak co nejlépe adresovat všechny aspekty.

Společnost Trane tento problém zákazníkům výrazně zjednodušuje a provádí je celým procesem energetické správy. Spolupracujeme s nimi, abychom dosáhli v oblasti energetické účinnosti jejich budov těch nejambicióznějších cílů, a to při minimálních provozních nákladech.

K tomu patří zjišťování účelu či poslání jejich budovy a společné určování jejích energetických iniciativ. Tyto iniciativy poté spojíme, v pořadí podle priorit, se strategickými a finančními cíli zákazníka.

Společnost Trane poté kombinuje širokou škálu systémů a služeb, aby zákazníkovi poskytla jednotné obchodní a technické řešení. A nakonec prostřednictvím svých bezkonkurenčních zkušeností a nabídek spolupracujeme se zákazníky při sledování výsledků a zajišťování toho, že svého poslání dosáhnou, a to nyní i po celý životní cyklus jejich energeticky účinných budov.

Výrobní závod Baxter v Sabiñanigo významně snižuje energetickou spotřebu a zvyšuje komfort
Společnost Trane a celosvětová diverzifikovaná zdravotnická společnost Baxter provedly ve španělském závodě společnosti Baxter úpravy v energetické infrastruktuře, od kterých se očekává snížení energetické spotřeby v průměru o 35 procent ročně. Tyto energeticky úsporné systémy a řešení také závodu pomohly snížit roční uhlíkové emise o asi 450 000 kilogramů oxidu uhličitého (CO2), což odpovídá vysázení 2 260 stromů ročně. Vylepšený klimatizační systém společnosti Trane používá tři nové chladicí jednotky RTAD, frekvenční měniče, statické a dynamické teplovodní vyvažování, suchý chladič, tepelné výměníky a další energeticky úsporná řešení.

Společnost Trane uděluje vedoucímu výrobci bezpečnostních holicích strojků cenu Energy Efficiency Leader Award
Společnosti Gillette
a Trane dokončily úpravu energeticky úsporné infrastruktury ve výrobním, balicím a skladovacím závodě v Lodži v Polsku, která výrazně omezuje spotřebu energie a zvyšuje provozuschopnost a spolehlivost závodu. Tato vylepšení také poskytují pracovníkům v závodě bezpečnější, komfortnější a produktivnější pracovní prostředí. Kromě hlavních systémových vylepšení zahrnovala vylepšení účinnosti implementaci pohonů s proměnným průtokem a suchých chladičů pro dosažení optimálního výkonu. Vylepšení také zahrnuje rozšíření funkce volného chlazení, která umožňuje využití chladné okolní teploty v chladicím procesu, což omezuje potřebu provozu v režimu kompresoru a snižuje energetickou spotřebu.

Vylepšení na střední škole Old Colony Regional Vocational Technical High School snížila energetickou spotřebu o více než 50 procent
Společnost Trane provedla na střední škole Old Colony Regional Vocational Technical High School v Rochesteru v americkém státě Massachusetts úpravy energetické infrastruktury, které vedly ke snížení energetické spotřeby o více než 50 procent, přičemž se zlepšilo i výukové prostředí.  Průběžný program servisu a údržby pomáhá zajistit, že všechny systémy pracují na optimální úrovni. Škola Old Colony zavedla v budově automatizační systém, který umožňuje centrální řízení a také vzdálený přístup a sledování výsledků, což pomáhá zajistit, že všechny systémy pracují na optimální úrovni. K dalším vylepšením patřila instalace 18 střešních jednotek za účelem zvýšení účinnosti a 54 systémů pro manipulaci s proměnným objemem vzduchu, což zajišťuje přesné ovládání teploty v určených zónách.