Regasket Program

โปรแกรมการทำ Regasket ในระบบเครื่องทำน้ำเย็น

Gasket หรือปะเก็นที่อยู่ในส่วนต่างๆของเครื่องชิลเลอร์ ถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งชำรุดจะส่งผลให้เกิดปัญหาหลายอย่างซึ่งจะทำให้เกิดการรั่วซึม และเกิดปัญหาอากาศเข้าสู่ระบบสารทำความเย็นในเครื่องได้ Trane Care จึงนำเสนอโปรแกรมการ regasket เพื่อป้องกันปัญหาใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

 

Download โบรชัวร์