Thermal Scan Program

โปรแกรมตรวจสอบความร้อน
(Thermal Scan Program)

โปรแกรมการตรวจสอบความร้อนหรือกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการทำงานของระบบปรับอากาศ ของ Trane Care  เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการดูแลรักษาและป้องกันอันตรายที่คุ้มค่าและลดค่าใช้จ่ายอีกมากมายที่จะเกิดขึ้นได้กับธุรกิจของท่าน เพราะโปรแกรมนี้จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบและอุปกรณ์ต่างๆ  ในระบบปรับอากาศสามารถตรวจสอบและป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นกับคอมเพรสเซอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประโยชน์ของโปรแกรมตรวจสอบความร้อนจาก Trane Care

1. ลดการหยุดการทำงานของเครื่องจักรแบบไม่มีการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์/เชิงป้องกันได้
2. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เวลาทำงานของเจ้าหน้าที่บำรุงรักษา ตามสถิติเจ้าหน้าที่บำรุงรักษาใช้เวลาทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเพียง 2 ชั่วโมงต่อการทำงาน 8 ชั่วโมง
3. เพิ่มผลผลิต
4. ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาด้วยโปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์/เชิงป้องกัน
5. ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรด้วยการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์/เชิงป้องกัน

 

 

Download โบรชัวร์