Compressor Oil Analysis Program

โปรแกรมป้องกันคอมเพรสเซอร์หยุดทำงาน

(Compressor Oil Analysis Program)

โปรแกรมป้องกันคอมเพรสเซอร์หยุดทำงาน  เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการตรวจหาสาเหตุเบื้องต้นของการสึกหรอ หรือการกัดกร่อนในคอมเพรสเซอร์ก่อนที่จะกลายเป็นสาเหตุใหญ่  รวมทั้งช่วยวางแผนการดูแลในอนาคตเพื่อลดต้นทุนการดำเนินการ  และลดอัตราการเสื่อมสภาพได้ดียิ่งขึ้น  เพื่อยืดอายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์ให้ยาวนานขึ้น

โดย Trane Care Services แนะนำให้มีการวิเคราะห์น้ำมันคอมเพรสเซอร์ เพื่อหาความเสี่ยงต่างๆ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมเพรสเซอร์ตามระยะเวลาการใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหล่อลื่นของน้ำมัน หรือการถ่ายเทความร้อน ซึ่งถือเป็นการบำรุงรักษาระบบเชิงป้องกันที่ให้ผลคุ้มค่าอย่างมาก

 

 

Download โบรชัวร์