Illusion Series 5

Illusion Series 5

file
  • มีขนาดทำความเย็น 13,800 – 40,500 บีทียู/ชม.
  • เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็กแบบคอยล์เปลือยที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี เพื่อใช้ในงานซ่อนในฝ้า ติดตั้งง่ายแม้ในฝ้าเพดานที่มีเนื้อที่จำกัด
  • ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  • รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 7 ปี และอะไหล่อื่นๆ 2 ปี

 

Product Catalog

Resources