1-Way Cassette

Series 5

 • มีขนาดทำความเย็น 13,000 – 40,000 บีทียู/ชม.
 • ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ทุกรุ่น
 • ใช้สารทําความเย็น R32 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ทําลายชั้นโอโซนในบรรยากาศ
 • กระจายลมเย็นรอบ 1 ทิศทาง ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 • ความสูงเครื่องเพียง 25 ซม. ช่วยประหยัดพื้นที่ในฝ้าเพดาน
 • รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย (Wireless Control)
 • Fan Speed สามารถตั้งความเร็วพัดลมได้ 4 ระดับ คือ สูง กลาง ต่ำ และอัตโนมัติ
 • Temperature Setting สามารถเลือกปรับอุณหภูมิได้ระหว่าง 15-30 องศาเซลเซียส 
 • 24-hour programmable timer สามารถตั้งเวลาเปิด-ปิดล่วงหน้าได้ 24 ชม. 
 • Swing Function สามารถกระจายลมเย็นได้ทั่วทุกมุมห้องโดยอัตโนมัติ 
 • Sleep Mode ระบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติ ขณะนอนหลับ 
 • Dry Mode สามารถความคุมความชื้นภายในห้องได้อย่างเหมาะสม 
 • รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 7 ปี และอะไหล่อื่นๆ 2 ปี

 

Product Catalog

 

User Manual