เทคโนโลยี และพัฒนาการของสารทำความเย็น สำหรับระบบปรับอากาศ

เทคโนโลยี และพัฒนาการของสารทำความเย็น สำหรับระบบปรับอากาศ

มุมมองในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเทรน

  • ข้อกำหนดของแต่ละประเทศจะช่วยผลักดันให้มีการจำกัดการใช้สาร HFCs ทั่วโลก
  • การทำงานของแรงดันในสารทำความเย็น
  • ตารางนี้จะเปรียบเทียบคุณสมบัติต่างๆของสารทำความเย็นในปัจจุบันและในอนาคต
  • การติดไฟ และความเป็นพิษของสารทำความเย็น
  • คำศัพท์ที่สำคัญเกี่ยวกับสารทำความเย็น
  • อื่นๆ

Download โบรชัวร์