Condensate Pan Tablet

TR-Coil Defender Condensate Pan Tablet
แผ่นป้องกันการเกิดเมือกในถาดน้ำทิ้ง

ช่วยยืดระยัเวลาการบำรุงรักษาถาดน้ำทิ้ง แผ่นป้องกันเมือก ทำจากซิลเวอร์ไอออน และเอนโซม์ ที่สามารถหยุดการเจริญเติบโตของเมือกจากเชื้อรา / เชื้อแบคทีเรียในถาดน้ำทิ้งได้เป็นอย่างดี

 

Price List