Turnkey & Energy Services

 

Turnkey & Energy Services

บริการด้านพลังงานครบวงจร ประกอบไปด้วย Chiller Replacement, HVAC Upgrade, Overall Plant Efficiency, ESCO, Absorption Liquid Chiller และ Air Cleaning options