ศูนย์อะไหล่ 'เทรน'

เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

 

   

  บริษัท / ร้านค้า

   

  ประเภท

   

  ที่อยู่

   

  โทร

  เขตบางกอกใหญ่        
         
  ▪ บจก. ฟินนิค เยนเนอรัล ซัพพลาย ขายปลีก-ส่ง 96/22 ถ.เพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 0-2891-9090  
           
  เขตบางซื่อ        
         
  ▪ บจก. สิทธิมอเตอร์เทรดดิ้ง ขายปลีก-ส่ง-โครงการ 95/5 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 0-2912-4078-80
                 
  เขตบางคอแหลม              
                 
  ▪ บจก. มหาเจริญ วิศวกรรม ขายปลีก-ส่ง-โครงการ 2121 ถ.เจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 0-2688-2070        
                 
  สมุทรปราการ              
                 
  บจก. พลัก แอนด์ โก (ประเทศไทย)
  ขายปลีก-โครงการ
  270 หมู่ 1 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 0-2385-0911
  0-2385-0728
         
                 
  ปทุมธานี              
                 
  บจก. สมบัติวิศวกรรม ขายปลีก-ส่ง 300/147 หมู่ 13 ซ.พหลโยธิน 87 ถ.พลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 0-2536-5005-10