ช่างเทคนิค

 

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพ , พัทยา , ภูเก็ต , ขอนแก่น , โคราช

Posted date : 16 May 2016

คุณสมบัติ :

·     วุฒิปวช.-ปวส.-ป.ตรี  สาขาไฟฟ้า,ไฟฟ้ากำลัง หรือ สาขาอื่นๆที่ใกล้เคียง

·     วุฒิ ม 3 ขึ้นไป และผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพด้านช่างเทคนิค, ไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง, อีเลคทรอนิกส์, เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือสถาบันอื่น ๆ

·     ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่เข้าร่วมงาน

·     หากมีประสบการณ์ด้านการติดตั้ง ซ่อมบำรุง เครื่องชิลเลอร์และระบบทำความเย็นจะพิจารณาเป็นพิเศษ

·     สามารถขับขี่รถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สวัสดิการของบริษัท

·      กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

·      กองทุนประกันสังคม

·      การประกันกลุ่ม

·     ประกันชีวิตกลุ่ม

·     ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

·     ประกันสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยใน (IPD)

·     ประกันสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยนอกหรือคลีนิค (OPD/Clinic)

·     การรักษาพยาบาลแบบทันตกรรม (Dental)

·      ของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย

·      ของขวัญพนักงาน/คู่สมรสพนักงานกรณีคลอดบุตร

·      ของขวัญพนักงานแต่งงาน (Gift Voucher)

·      เงินช่วยเหลือพิธีฌาปนกิจ

·      เครื่องแบบพนักงาน (ช่างเทคนิค)

·      รางวัลปฏิบัติงานนาน

·      การซื้อเครื่องปรับอากาศ “เทรน” ในราคาพิเศษ

·      สิทธิการลดดอกเบี้ยเงินกู้ในโครงการสวัสดิการ ธอส.

·      สหกรณ์ออมทรัพย์

·      งานปีใหม่ /ท่องเที่ยวประจำปี

เอกสารการสมัครงาน

·      รูปถ่าย 1 รูป (1 หรือ 2 นิ้ว)

·      สำเนาบัตรประชาชน

·      สำเนาทะเบียนบ้าน

·      สำเนาหลักฐานการศึกษา

·      สำเนาผ่านการเกณฑ์ทหาร

·      สำเนาใบขับขี่รถยนต์ (ถ้ามี)

·      หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

กรุณาส่ง Resume  มายัง

Email : hrm@trane.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2704 9999 หรือ คุณพรรณี  088 809 6790