ระบบทำความเย็นสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

ในปัจจุบันกระแสการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น เนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ดีขึ้นและราคาตัวรถที่สามารถเข้าถึงง่ายมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ทางผู้ผลิตเครื่องทำความเย็น Thermo King ได้เล็งเห็นโอกาสและความต้องการในตลาดนี้ จึงได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับยานยนต์ไฟฟ้า โดยปัจจุบัน ทาง Thermo King ได้ออกผลิตภัณฑ์ สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ประเภทรถตู้ไฟฟ้า (BEV Cargo Van) รุ่น EV-200, EV-300 และรถกระบะ 4 ล้อ ไฟฟ้า (BEV Pickup Truck) รุ่น EV-580, EV 580S

file

สำหรับรุ่น EV-200 และ EV-300  นั้นจะใช้กระแสไฟ High Voltage (210-450 VDC) โดยดึงพลังงานตรงจาก Battery Pack ของตัวรถ ซึ่งตัวเครื่องทำความเย็นนั้น สามารถทำความเย็นได้ต่ำสุดถึง -10 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยังมีระบบ Standby ที่ทางผู้ใช้งานสามารถเสียบ Power Plug ที่โรงงาน เพื่อรักษาอุณหภูมิภายในตู้ไว้ได้

file
file

สำหรับรุ่น EV-580 และ EV-580S นั้นจะใช้แรงดันไฟฟ้าอยู่ในช่วง 300 – 750 VDC และสามารถทำอุณหภูมิ ได้ต่ำสุดถึง -25 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยังรองรับระบบ Standby Power Plug ประเภท 3 เฟสอีกด้วย

file
file

ในส่วนของการเลือกรุ่นผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับขนาดของตัวรถ สามารถอ้างอิงได้จากตารางด้านล่างนี้ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเลือกใช้รุ่น EV-580 ที่เงื่อนไขอุณหภูมิภายนอกที่ 40 องศาเซลเซียส ต้องการทำความเย็นที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ขนาดภายในตู้บรรจุสินค้าจะได้ไม่เกิน 16 ลูกบาศก์เมตร

file

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ในรุ่นตระกูล EV-580 นั้น ยังมีรุ่นย่อย ได้แก่ EV-580S ที่ติดตั้งในรูปแบบ Single unit โดย Evaporator และ Condenser จะรวมเป็นชิ้นเดียวกัน มีข้อดีคือ มีความสะดวกในการติดตั้ง

file

ในขณะที่รุ่น EV-580 นั้นจะแยกตัว Evaporator และ Condenser ออกจากกันทำให้สามารถทำอุณหภูมิในรูปแบบ Multiple Zone ได้ เช่น กรณีต้องการแยกสินค้าในโซน Frozen และโซน Chilled ออกจากกัน

file

อีกหนึ่งตัวแปรที่สำคัญในการพิจารณาการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับภาคธุรกิจ นั่นคือ ระยะทางการวิ่งของตัวรถ เนื่องจากเครื่องทำความเย็นในรุ่นดังกล่าวจะต้องใช้พลังงานร่วมกันกับ Battery Pack ของตัวรถ ส่งผลให้ระยะทางการวิ่งที่คงเหลือนั้นน้อยลงเมื่อใช้งานเครื่องทำความเย็น ทาง Thermo King จึงได้มีการยกตัวอย่างการคำนวณระยะทางการวิ่งตามตัวอย่างด้านล่าง ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

รุ่นเครื่องทำความเย็น: EV-580

อุณหภูมิสภาพแวดล้อม: 38 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิเป้าหมาย: 0 องศาเซลเซียส

ขนาดของ Battery Pack ของยานยนต์ไฟฟ้า: 81.14 kWh

ระยะทางการวิ่ง (ตามมาตรฐาน NEDC): 220 กิโลเมตร

ระยะเวลาการเดินรถ: 5 ชั่วโมง

ตารางอ้างอิงผลการทดสอบจากโรงงาน

file

จากผลการคำนวณ จะพบว่าระยะทางการวิ่งคงเหลือ จากที่โรงงานเคลมไว้ที่ 220 กิโลเมตร จะลดลงเหลือ 164 กิโลเมตร จากการใช้งานเครื่องทำความเย็นในรุ่นดังกล่าว ตลอดระยะเวลาในการวิ่งงานที่ 5 ชั่วโมง ซึ่งคิดเป็น 26% ของระยะทางทั้งหมดที่ลดลง

file

หมายเหตุ: ผลการคำนวณข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาเท่านั้น ระยะทางที่รถสามารถวิ่งได้จริงนั้น ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องพิจารณาร่วมด้วย เช่น พฤติกรรมการขับขี่ของพนักงงานขับรถ, น้ำหนักบรรทุกของสินค้าภายในตู้, สภาพอากาศภายนอก เป็นต้น

บทสรุป: บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทางผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป ได้ทราบถึงแนวโน้มของผลิตภัณฑ์ เครื่องทำความเย็นในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งเป็นข้อมูลหนึ่งที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจ อย่างไรก็ตามทางผู้เขียน ต้องการให้ผู้ใช้งานที่มีความสนใจในเครื่องทำความเย็นสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าได้มีการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งในส่วนของยานยนต์ไฟฟ้า และเครื่องทำความเย็น ประกอบกับเส้นทางการวิ่งงานที่เหมาะสมกับข้อจำกัดของระยะทางการวิ่งของตัวรถ

 

ผู้เขียน: นายธีรุตม์  อนุรักษ์จาตุรงค์

ตำแหน่ง: Sales Engineer (Thermo King)

บริษัท: Trane (Thailand)

โทร. 089-483-7666

 

Product Catalog