รับสมัครช่างเทคนิค

ประจำกรุงเทพ, ภูเก็ต, ชลบุรี (พัทยา), โคราช, ขอนแก่น และเชียงใหม่ จำนวนหลายอัตรา

คุณสมบัติ

 • วุฒิปวช.-ปวส.-ป.ตรี  สาขาไฟฟ้า,ไฟฟ้ากำลัง, อิเลคทรอนิกส์, เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ หรือ สาขาอื่นๆที่ใกล้เคียง
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป และผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพด้านช่างเทคนิค, ไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือสถาบันอื่น ๆ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่เข้าร่วมงาน
 • หากมีประสบการณ์ด้านการติดตั้ง ซ่อมบำรุงเครื่องชิลเลอร์และระบบทำความเย็นจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับขี่รถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (5% – 9%)
 • ค่ารักษาพยาบาล (ค่าทำฟัน 3,000 บาท/ปี)    
 • ประกันกลุ่ม, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ    
 • เครื่องแบบพนักงาน (เสื้อ,กางเกง,รองเท้าเซฟตี้) และอุปกรณ์เซฟตี้
 • งานปีใหม่/ท่องเที่ยวประจำปี
 • Gift Voucher พนักงานแต่งงาน
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ (เงินกู้ยืม, เงินฝาก)
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี เริ่มต้น 12 วัน/ปี
 • เงินรางวัลอายุการทำงานนาน
 • เบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างจังหวัด / เบี้ยเลี้ยงค่าที่พัก (กรณีเดินทางต่างจังหวัด)
 • สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
 • ของขวัญพนักงาน / คู่สมรสพนักงานกรณีคลอดบุตร

เอกสารการสมัครงาน

 • รูปถ่าย 1 รูป (1 หรือ 2 นิ้ว)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาหลักฐานการศึกษา
 • สำเนาผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • สำเนาใบขับขี่รถยนต์ (ถ้ามี)
 • ใบรับรองความรู้ความสามารถจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ถ้ามี)

วิธีการสมัครงาน

Ø สามารถสมัครงานด้วยตนเอง  จันทร์ – ศุกร์  08.00-17.00 น.

ณ สำนักงานใหญ่บริษัท แอร์โค จำกัด

อาคารวานิช 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Ø  ส่งประวัติ  (Resume)  มาที่  hrm@trane.com

ติดต่อ คุณพรรณี จันทนภุมมะ

มือถือ : 088 809 6790 , โทร. 02 761 1111 ต่อ 8903