รับสมัคร Energy Audit Technician

ประจำกรุงเทพ จำนวน 2 อัตรา

หน้าที่โดยรวม

การตรวจประเมินด้านพลังงาน (Energy Audit) เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการสูญเสียพลังงาน ก่อนดำเนินการในการปรับปรุง โดยมุ่งหวังในลดการสูญเสียพลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

 • สำรวจและตรวจวัดประสิทธิภาพของเครื่องชิลเลอร์ (Chiller)
 • จัดทำรายงานบันทึกการตรวจวัด
 • ดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้เครื่องชิลเลอร์อยู่ในค่าที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุระหว่าง 20 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส. หรือเทียบเท่า สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์งานระบบไฟฟ้าอาคาร โรงงาน และระบบปรับอากาศงานอนุรักษ์พลังงาน
 • มีความรู้ระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำและระบบไฟฟ้าสำรอง (Generator) พื้นฐาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และ Auto Cad พื้นฐาน
 • มีทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบขับขี่รถยนต์
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานในองค์กร

วิธีการสมัครงาน

Ø สามารถสมัครงานด้วยตนเอง  จันทร์ – ศุกร์  08.00-17.00 น.

ณ สำนักงานใหญ่บริษัท แอร์โค จำกัด

อาคารวานิช 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Ø  ส่งประวัติ  (Resume)  มาที่  hrm@trane.com