‘เทรน’ ตอกย้ำความเป็นผู้นำเรื่องระบบปรับอากาศประหยัดพลังงาน

_MG_9573_m.jpg

เทรน ร่วมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมุ่งเน้นการสร้างอาคารประหยัดพลังงาน ตอบรับกับสถานการณ์ด้านพลังงานในปัจจุบัน โดยจัดงาน Trane Premier Leed เพื่อมอบโล่ห์แสดงความยินดีแก่ลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในประเทศ ได้แก่ ยูนิเวนเจอร์, ปูนซิเมนต์ไทย, กสิกรไทย และ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์   ที่ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงานในระดับสูงสุด หรือ LEED Platinum จากสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา

คุณสุริชัย  ภัทรกิจนิรันดร์  กรรมการผู้จัดการ เทรน (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า “เรามีความภูมิใจอย่างมากที่กลุ่มลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ระบบปรับอากาศเทรน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทชั้นนำในประเทศไทยได้รับรางวัลอาคารประหยัดพลังงานในระดับสูงสุด ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่ากลุ่มผู้ประกอบการปัจจุบันไม่ได้เพียงมุ่งเน้นที่ผลประกอบการแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังร่วมกันเอาใจใส่ในเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นผู้นำทั้งด้านธุรกิจ และด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยรางวัลลีด (Leadership in Energy and Environment Design : LEED) ของสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council : USGBC) นี้ เป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับกันในระดับโลก ซึ่งจะมีเกณฑ์ในการประเมินอาคารในด้านต่างๆ ได้แก่ ที่ตั้งโครงการที่เอื้อต่อการประหยัดพลังงาน (Sustainable Sites), การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ (Water Efficiency), พลังงานและบรรยากาศ (Energy & Atmosphere), วัสดุและทรัพยากร (Material & Resources), คุณภาพของสภาพแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor Environment Quality) และ นวัตกรรม (Innovation) ซึ่งอาคารที่ผ่านมาตรฐาน ลีด ระดับแพลตินัมนี้ต้องมีคะแนนรวมในแต่ละด้าน 80 คะแนนขึ้นไป อย่างไรก็ดีการใช้พลังงานภายในอาคารนั้น 60% มาจากการใช้เครื่องปรับอากาศ ดังนั้นการออกแบบและเลือกใช้ระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานสูงสุดจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปัจจุบันนี้มีอาคารในประเทศไทยที่ผ่านการประเมินมาตรฐานในระดับสูงสุดนี้ไม่ถึง 10 แห่ง เราจึงต้องการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆหันมาให้ความสำคัญในด้านนี้กันมากขึ้น ตลอดเวลาที่ผ่านมา เทรนไม่หยุดที่จะคิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอเครื่องทำน้ำเย็นที่มีประสิทธิภาพสูง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ในเวลาที่เหมาะสมที่สุด และความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องนี้ จึงทำให้เครื่องทำน้ำเย็นของเทรน ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ส่งผลทำให้เทรน ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จในการสร้างอาคารเขียว ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้อาคารเหล่านั้นประหยัดพลังงาน”

ข้อมูลอาคารและบริษัทที่ได้รับรางวัลลีด ระดับแพลตินัม และมาร่วมในงาน Trane Premier Leed มีดังต่อไปนี้

·        อาคารเอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ บริษัท ยูเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด

         รางวัล LEED ระดับแพลตินัม ประเภทอาคารเฉพาะพื้นที่และเปลือกอาคาร ปี 2010

·        อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

        รางวัล LEED ระดับแพลตินัม ประเภทอาคารเฉพาะพื้นที่และเปลือกอาคาร ปี 2012

·        สำนักงานใหญ่ปูนซิเมนต์ไทย อาคาร 1, 2 และ 5 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

        รางวัล LEED ระดับแพลตินัม ประเภทอาคารเดิม ปี 2012