อิงเกอร์ซอล แรนด์ กับก้าวสำคัญในพันธกิจลดโลกร้อนต่อ ‘คลินตัน โกลบอล อินนิชิเอทีฟ’

บริษัทฯช่วยลดโอกาสการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปแล้วมากกว่า 2 ล้านเมตริกตันจากทั่วโลก ซึ่งเทียบเท่ากับการใช้ไฟฟ้าของภาคครัวเรือนกว่า 300,000 หลังต่อปี และมากกว่า 2.3 พันล้านปอนด์ของการเผาไหม้ถ่านหิน โดยภายในปีพ.ศ. 2573 บริษัทฯ คาดว่า จะสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 50 ล้านเมตริกตัน

อิงเกอร์ซอล แรนด์ ประกาศพันธกิจเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจังจากทั้งผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการดำเนินงานภายในปี พ.ศ. 2573 โดยลดการใช้สารทำความเย็นที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้น้อยลงร้อยละ 50 และลดการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 35 ซึ่งจะส่งผลให้สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 20 ล้านเมตริกตันภายในปี พ.ศ. 2563

ในปีพ.ศ. 2558 บริษัทฯได้เปิดตัว ‘Ingersoll Rand EcoWise™’ ซึ่งสนับสนุนพันธกิจของบริษัทฯที่รับรองว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯได้เลือกใช้สารทำความเย็นที่มีโอกาสในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนต่ำ และมีประสิทธิภาพสูงในการทำงาน โดยบริษัทฯ ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่

·      รถบรรทุก และรถพ่วงห้องเย็น ‘Thermo King’

·      เครื่องทำน้ำเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ รุ่น ‘Trane Sintesis™’

·      เครื่องทำน้ำเย็น Trane Series E™ CenTraVac™ Centrifugal Chiller ในยุโรป ตะวันออกกลาง และในตลาดที่ใช้กระแสไฟฟ้า 50 เฮิร์ต รวมถึงญี่ปุ่น

·      เครื่องทำน้ำเย็นต้นแบบชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศขนาดเล็ก รุ่น ‘Trane Aquatrine™’ ที่ใช้สารทำความเย็น DR-55 ทดแทนสารทำความเย็น R-410A

นอกจากนั้น อิงเกอร์ซอล แรนด์ ยังได้ร่วมมือกับ Western Cooling Efficiency Center จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เพื่อทำการค้นคว้าและทดสอบสารทำความเย็นทางเลือกที่จะใช้ทดแทนสารทำความเย็น R-401A ซึ่งกำลังทดสอบร่วมกับโครงการตัวอย่างของผู้ค้าปลีกรายใหญ่อยู่ รวมทั้งบริษัทฯได้เปิดตัวเครื่องมือบนเว็บคู่ขนานไปกับการใช้งานเว็บไซต์ thinkstep ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้คำปรึกษาด้านความยั่งยืน โดยจะรวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของอิงเกอร์ซอล แรนด์ ไปแสดงปริมาณและรายงานความคืบหน้าเพื่อเทียบเคียงกับคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้

เกี่ยวกับพันธกิจด้านการดูแลสภาพภูมิอากาศของอิงเกอร์ซอล แรนด์

อิงเกอร์ซอล แรนด์ กำลังช่วยแก้ปัญหาเร่งด่วนระดับโลกหลายประการ และ 1 ในนั้นก็คือ ความต้องการใช้ทรัพยากรด้านพลังงานที่ไม่แน่นอน ไม่มีความยั่งยืน และผลกระทบของการใช้พลังงานที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน อิงเกอร์ซอล แรนด์ ได้ประกาศพันธกิจในการดูแลสภาพภูมิอากาศของโลกเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 โดยมีแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานอย่างมีนัยสำคัญ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯภายในปีพ.ศ. 2573 (โดยคาดว่าจะเกิดผลครั้งสำคัญในปีพ.ศ. 2563)

อิงเกอร์ซอล แรนด์ ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ดังนี้

·      ยกเลิกการใช้สารทำความเย็นที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกในผลิตภัณฑ์ร้อยละ 50 ภายในปีพ.ศ. 2563 พร้อมกับการใช้สารทำความเย็นทางเลือกที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) ต่ำในผลิตภัณฑ์ภายในปีพ.ศ. 2573

·      ลงทุน 500 ล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วง 5 ปีนับแต่นี้สำหรับการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

·      ลดการดำเนินงานใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 35 ภายในปีพ.ศ. 2563

โดยผลจากการพันธกิจดังกล่าวนี้ บริษัทฯคาดว่า จะส่งผลให้สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากทั่วโลกได้มากถึง 20,850,000 เมตริกตันภายในปีพ.ศ. 2563 ซึ่งเทียบเท่ากับปริมาณการใช้พลังงานของกว่า 2 ล้านครัวเรือนในระยะเวลา 1 ปี