‘เทรน’ ร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนา ‘เมื่อถึงคราวที่ต้องปรับปรุง Chiller Plant’

ผู้บริหารจาก เทรน (ประเทศไทย) ซึ่งมีประสบการณ์ด้านระบบทำความเย็นมากว่า 20 ปี ได้แก่ คุณสุชีพ จงจิตตาภิบาล General Manager – Commercial Sales Division และคุณกิตติพงษ์ แซ่เฮ้ง General Manager, Control & Contracting Solutions Business ได้รับเกียรติให้ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาวิชาการกลางปี 2559 เรื่อง ‘เมื่อถึงคราวที่ต้องปรับปรุง Chiller Plant’ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย (Air-Conditioning Engineering Association of Thailand : ACAT) โดยกลุ่มเป้าหมายของงานสัมมนาในครั้งนี้ ได้แก่ สมาชิกสมาคมจำนวนกว่า 100 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย เจ้าของสถานประกอบการที่ใช้เครื่องทำน้ำเย็น วิศวกรบริหารอาคาร  วิศวกรปรับอากาศที่ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง และปรับปรุง Chiller Plant และวิศวกรบริษัทผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Chiller Plant อาทิ Chiller, Cooling Tower, Pump, VSD, Valve, Automatic Control.

file

โดยคุณสุชีพ จงจิตตาภิบาล General Manager – Commercial Sales Division หนึ่งในวิทยากรในหัวข้อเรื่อง ‘แนวโน้มเทคโนโลยีล่าสุด’ ได้นำเสนอวิธีการปรับปรุงเครื่องทำน้ำเย็นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมี 4 ปัจจุยหลักที่ต้องพิจารณาเพื่อช่วยให้ระบบทำความเย็นประหยัดพลังงานได้สูงสุด ได้แก่

1. เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) โดยแนะนำให้เลือกใช้รุ่นที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด เช่น Multi-stage extra efficiency

2. System Variable Primary Flow คือ ระบบการจ่ายน้ำเย็นตามการใช้งานจริง

3. Tower Optimization คือ การควบคุมการทำงานของชุด Cooling Tower ที่ระบายความร้อนสัมพันธ์กับ Chiller และ Pump ในจุดที่เหมาะสมที่สุด

4. Control & Monitoring ระบบควบคุม ตรวจสอบ และการวัดผลประสิทธิภาพการทำงานของทั้งระบบ

นอกจากเครื่องทำน้ำเย็นแล้ว อุปกรณ์ต่างๆที่เป็นส่วนประกอบของ Chiller Plant ล้วนมีความสำคัญต่อระบบ ที่จะทำให้ทุกส่วนทำงานสอดคล้องกัน และเกิดประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานสูงสุด

ในขณะที่ คุณกิตติพงษ์ แซ่เฮ้ง General Manager, Control & Contracting Solutions Business ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อเรื่อง ‘เปิดประสบการณ์ปรับปรุง Chiller Plant จากผู้ลงมือจริง’ โดยได้เปิดมิติใหม่ของ Chiller Plant ที่ไม่จำเป็นต้องจำกัดกับรูปแบบเดิมๆ โดยได้นำเสนอการปรับปรุงการเดินท่อน้ำให้มี Friction loss ให้น้อยที่สุด โดยลดการใช้ข้องอ 90 องศา ลดการติดตั้งวาล์วและอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็น เป็นต้น ซึ่งจะช่วยลดการทำงานของปั๊มน้ำ และที่สำคัญคือสามารถติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด เช่น temperature sensor และ flow sensor ได้อย่างเหมาะสม ทำให้สามารถอ่านค่าได้แม่นยำ ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการ Chiller Plant เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการนำเสนอภาพของ Chiller Plant ที่มีการปรับปรุงดังกล่าวเป็นตัวอย่างในงานด้วย

สำหรับงานสัมมนาในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างมากจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มากประสบการณ์หลายท่านจากหลากหลายบริษัท เพื่อเป็นองค์ความรู้ที่จะนำไปต่อยอดในการทำงานของผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านได้ในอนาคตอันใกล้นี้