ข่าวประชาสัมพันธ์

 | インガソール・ランドがCOP23に参加

温室効果ガス排出量の削減とエネルギー効率の向上において、極めて重要な進歩を遂げたことに注目

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม