'Chiller Plant Optimization’ by TRANE

อีกหนึ่งบริการจาก 'เทรน' ที่สามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพระบบปรับอากาศของคุณให้ดีขึ้น และประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากขึ้น โดยเราให้การรับประกันค่าการใช้พลังงานว่าจะไม่สูงกว่าที่กำหนดไว้ และ Megabangna คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเรา

TRANE TVR ตอบโจทย์ความเย็น ใส่ใจสุขภาพ
จากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ระบบปรับอากาศ TVR ของ TRANE ได้รับความไว้วางใจจาก 'โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า' นนทบุรี ให้ดูแล ‘อาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น’ ซึ่งเป็นอาคารหลังใหม่ของโรงพยาบาล ที่ตอบโจทย์ความเย็นสบาย ประหยัดพื้นที่การติดตั้ง ใส่ใจสุขภาพผู้ใช้งาน และประหยัดพลังงาน....แม้จะเป็นระบบปรับอากาศขนาดใหญ่แต่กลับประหยัดพลังงานมากถึงร้อยละ 30

ตัวกรอง

Top