พลังงาน

Trane เป็นพันธมิตรกับเจ้าของอาคารและผู้ประกอบการอาคารเพื่อสร้างประสิทธิภาพด้านพลังงานที่ไม่มีใครเทียบ และความคุ้มทุนที่สูงสุด

อาคารที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานมากขึ้นให้ประโยชน์ต่อทุกคน นับตั้งแต่เจ้าของและผู้บริหารจัดการอาคาร ไปจนถึงผู้ที่อาศัยและทำงานในอาคารเหล่านั้น  ในทั่วโลกกระบวนการตรวจสอบ ควบคุม และการประหยัดการใช้พลังงานในอาคารมีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  เจ้าของและผู้บริหารจัดการอาคารอาจไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีการที่ดีที่สุดที่จะช่วยในเรื่องการประหยัดพลังงาน

Trane ได้ข้ามผ่านความยุ่งยากซับซ้อนเพื่อแนะแนวทางให้แก่ลูกค้าโดยใช้กระบวนการจัดการพลังงาน  โดยเราได้ร่วมมือกับลูกค้าเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายด้านประสิทธิภาพพลังงานที่ได้ผลดีที่สุดสำหรับอาคารของลูกค้า และใช้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานน้อยที่สุด

ซึ่งหมายความถึงการที่เราต้องสำรวจการใช้งานของอาคารและกำหนดโครงการริเริ่มด้านพลังงานร่วมกับลูกค้า  จากนั้น เราจะเชื่อมโยงโครงการเหล่านั้นตามลำดับความสำคัญเข้ากับเป้าหมายด้านกลยุทธ์และการเงินของลูกค้า

จากนั้น Trane จะผนวกระบบและบริการต่างๆ จำนวนมากเพื่อนำเสนอทางออกทางด้านการลงทุนและด้านเทคนิคที่มีความเป็นหนึ่งเดียวให้แก่ลูกค้า  และในที่สุดด้วยการใช้ทักษะและข้อเสนอของเราที่เหนือกว่าคู่แข่ง เราจะทำงานกับลูกค้าเพื่อติดตามผลและทำให้มั่นใจว่าภารกิจของลูกค้าสำเร็จลุล่วง ทั้งในปัจจุบันและตลอดอายุการใช้งานของอาคาร

<ท่านจะเห็นได้จากตัวอย่างด้านล่างนี้>

การอัพเกรดระบบที่ Old Colony Regional Vocational Technical High School ช่วยลดการบริโภคพลังงานได้มากกว่าร้อยละ 50

Trane ดำเนินการยกระดับระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพทางพลังงานที่ Old Colony Regional Vocational Technical High School ในเมืองรอเชสเตอร์ แมสซาชูเซตส์ ซึ่งสามารถลดการบริโภคพลังงานได้มากกว่าร้อยละ 50 ทั้งยังช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนด้วย  โดยโครงการบริการและการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องจะช่วยทำให้มั่นใจได้ว่าทุกระบบจะทำงานต่อเนื่องในระดับที่เหมาะสมที่สุด

Baxter Manufacturing Facility ใน Sabiñanigo ลดการใช้พลังงานลงได้เป็นอย่างมากและยังช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย

Trane และบริษัทด้านการดูแลสุขภาพที่มีความหลากหลายในระดับโลกที่ชื่อว่า Baxter ดำเนินการยกระดับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการประหยัดพลังงานในโรงงานผลิตที่สเปนของ Baxter ซึ่งคาดว่าจะลดการใช้พลังงานลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 35 ต่อปี ระบบและโซลูชันที่มีประสิทธิภาพทางพลังงานยังช่วยให้โรงงานลดการปล่อยคาร์บอนประจำปีได้ประมาณ 450,000 กิโลกรัมของคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หรือเท่ากับการปลูกต้นไม้ 2,260 ต้นต่อปี

Trane มอบรางวัลผู้นำด้านประสิทธิภาพทางพลังงาน (Energy Efficiency Leader Award) ให้แก่ผู้ผลิตมีดโกนชั้นนำที่มีความปลอดภัย

Gillette และ Trane ได้ดำเนินการยกระดับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการประหยัดพลังงานที่โรงงานผลิต บรรจุ และคลังสินค้ามีดโกนของ Gillette ใน Łódź โปแลนด์ ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานได้เป็นอย่างมากและเพิ่มเวลาทำงานของเครื่องจักรและความน่าเชื่อถือของโรงงาน การปรับปรุงข้างต้นยังมอบสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น สะดวกสบายมากขึ้น และยังเอื้อต่อการเพิ่มผลผลิตมากขึ้นสำหรับคนงานในโรงงานอีกด้วย