การศึกษา

ผู้เชี่ยวชาญของเราให้การศึกษาที่ครอบคลุมในโลกแห่งความเป็นจริง สุดท้ายแล้ว Trane เทรนอุตสาหกรรม

เมื่อเราพูดว่า "Trane เทรนอุตสาหกรรม" ข้อความนี้ไม่ได้เป็นประโยคที่ใช้กันแพร่หลายไปวันๆ เท่านั้น แต่เป็นหัวใจสำคัญของสิ่งที่เราทำ และสิ่งที่เราเป็น

เมื่อ Reuben Trane ได้คิดค้นระบบทำความร้อนด้วยไอน้ำแรงดันต่ำขึ้นมาเป็นครั้งแรกเมื่อปี 1913 เขารู้ดีว่าเพียงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ  เขายังต้องสอนให้ผู้คนสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ในโลกแห่งความเป็นจริงด้วย ในปี 1925 เขาเปิดโครงการที่ในปัจจุบันมีชื่อว่า Trane Graduate Engineer Training Program ซึ่งเมื่อแรกเริ่มมีเป้าหมายให้เป็นการฝึกอบรมภายในสำหรับวิศวกรและบุคลากรด้านการขายของ Trane

ปัจจุบัน Trane ได้สรรหาผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมจากมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อให้มารับการฝึกอบรมระดับบัณฑิตศึกษาอย่างเข้มข้น ซึ่งครอบคลุมถึงการขาย วิศวกรรม การออกแบบและการใช้งานระบบ HVAC โดยทั้งหมดนี้มุ่งเน้นมาตรฐานทางจริยธรรมและมาตรฐานทางอาชีพ ด้วยการมีนักศึกษามากกว่า 8,700 คนจนถึงปัจจุบัน Trane Graduate Training Program จึงได้รับการยอมรับว่าเป็นโครงการที่มีชื่อเสียงและครอบคลุมมากที่สุดในโครงการประเภทเดียวกันของอุตสาหกรรมนี้

การฝึกอบรมยังคงเป็นรากฐานแห่งความมุ่งมั่นของ Trane ในการสร้างอาคารที่มีความปลอดภัยและยั่งยืน ด้วยการมีพนักงาน LEED Accredited Professionals มากกว่า 700 คน Trane จึงเสริมสร้างการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมโดยอาศัยการศึกษาด้านการออกแบบและการก่อสร้างอาคารขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในอุตสาหกรรม โดย Trane เป็นผู้ให้บริการทางการศึกษาที่ได้รับการยอมรับจาก U.S. Green Building Council (USGBC) โดยนำเสนอหลักสูตรในเรื่องของมาตรฐาน ASHRAE การจัดทำโมเดล LEED กลยุทธ์การประหยัดพลังงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

Trane วางมาตรฐานทางอุตสาหกรรมและฝึกอบรมให้แก่อุตสาหกรรมตามมาตรฐานที่วางไว้ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ได้มีเพียงแค่ช่างเทคนิคและวิศวกรด้านการขายเท่านั้น แต่รวมถึงเจ้าของอาคารและวิศวกรด้วย เมื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Trane ได้วิวัฒนาการมากขึ้น ความสามารถของบุคลากรของเราในการแบ่งปันความรู้และทักษะความชำนาญให้แก่ลูกค้าก็ควรเป็นเช่นเดียวกันด้วย ทั้งนี้เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ ความสะดวกสบาย และสร้างผลผลิตที่ดีได้