Waarom
een analyse
programma
starten


Waarom een analyseprogramma starten?

Door het opstellen van een analyseprogramma voor koelinstallaties, kan de organisatie of het servicebedrijf:

 • Dure reparaties voorkomen

 • Reparaties plannen om stilstand te beperken

 • De vroegtijdige vervanging van olie of koudemiddel voorkomen

 • De problemen met betrekking tot het wegwerpen van olie en koudemiddelen beperken 

 • De onderhoudskosten beperken

 • Het rendement vergroten 

 • De levensduur verlengen

Stappen voor het opzetten van een analyseprogramma

 • Het nemen van monsters op vaste intervallen met de juiste technieken en procedures is uitermate belangrijk. Het interval voor het nemen van monsters zal worden aanbevolen door een Trane-analist op basis van:

  • Het soort apparatuur
  • Toepassing
  • Bedrijfsfrequentie, -duur en -omgeving
  • Resultaten van vorige analyses
    
 • Nauwkeurige, tijdige analyse van ieder monster. Het laboratorium van Trane zorgt ervoor dat u uw resultaten binnen enkele dagen ontvangt.

 • Een deskundige interpretatie van de gegevens met betrekking tot de werking van de unit en de onderhoudsgeschiedenis.

 • Betrouwbare en snelle feedback van alle gegevens, inclusief chronologische vergelijking met vorige monsters en specifiek advies ten aanzien van preventief onderhoud. Een effectief bemonsterings- en analyseprogramma kan alleen worden uitgevoerd door een laboratorium dat kennis over alle vier de gebieden in huis heeft. De informatie en aanbevelingen kunnen het best worden vastgesteld met de hulp van een gekwalificeerde service engineer. Het chemische laboratorium van Trane heeft zijn kunde op dit gebied bewezen.

Monsters
Monsters moeten worden genomen door gekwalificeerde, getrainde service engineers op geplande intervallen. Het monster dat wordt geanalyseerd moet representatief zijn voor het systeem. Het verzamelen moet zodanig gebeuren dat er geen verontreiniging kan plaatsvinden. Deze stappen kunnen niet vaak genoeg worden benadrukt, omdat de geldigheid van de resultaten van de laboratoriumanalyse afhankelijk is van de geldigheid van het geleverde monster. Naast het nemen van het fysieke monster, levert de service engineer ook gegevens over identificatie van de betreffende machine, het aantal bedrijfsuren dat voorafging aan het monster en de reden voor de analyse. De service engineer levert ook noodzakelijke informatie en gegevens over vorige onderhoudsproblemen, de huidige toestand van de machine en onderhoudswerkzaamheden die momenteel worden uitgevoerd aan de machine.

Neem contact op met ons op voor meer informatie over de analyseservice van Trane.