Koudemiddel Analyse


Koudemiddel Analyse

Omdat herwonnen of gerecyclede koudemiddelen steeds vaker beschikbaar worden, helpt het laboratorium van Trane de gebruikers van koudemiddelen bij het bepalen van de kwaliteit. Verontreinigd koudemiddel kan de integrale onderdelen van de koelunit beschadigen, het rendement nadelig beïnvloeden en de levensduur verkorten. Daarom is het noodzakelijk om verontreinigd koudemiddel te vinden voordat het wordt gebruikt. Het chemisch laboratorium van Trane biedt twee services voor koudemiddelanalyse:

  • Volledig volgens ARI-standaard 700-93: het doel van deze test is het evalueren en toestaan/afwijzen van koudemiddelen, ongeacht de herkomst, voor gebruik in nieuwe en bestaande airconditioning-producten.
  • Geschiktheid van koudemiddel: door het analyseren van het koudemiddel uit een specifieke unit, kan het laboratorium van Trane het verontreinigingsniveau van het koudemiddel vaststellen. Wanneer verontreinigingsniveaus buiten het acceptabele bereik vallen, worden corrigerende acties aanbevolen.

Het koudemiddelanalyserapport van het laboratorium van Trane bevat:

  • Numerieke gegevens van alle tests die zijn uitgevoerd op het koudemiddelmonster

  • Aanbevelingen en opmerkingen over het koudemiddelmonster

Een rapport over de geschiktheid of compatibiliteit van het koudemiddel, in combinatie met de kennis van gekwalificeerde en ervaren service engineer, bieden waardevolle informatie over het koudemiddel voordat het wordt gebruikt, verkocht of weggegooid.

Neem vandaag nog contact op met ons op voor meer informatie over de olieanalyse van het laboratorium van Trane.

Resources