Lithium Bromide Analyse

Lithium Bromide Analyse

Sommige (absorptie)koelers zijn ontworpen om te werken met bepaalde hoeveelheden van remmers en andere chemische toevoegingen. Na een bepaalde tijd kunnen deze chemicaliën opraken, waardoor er prestatieproblemen ontstaan en er gevaarlijke chemische reacties kunnen optreden in de unit. Het is belangrijk dat deze chemische toevoegingen op het juiste peil worden gehouden om schade aan het absorptiemiddel te voorkomen en de efficiënte werking te garanderen.

Het laboratorium van Trane voert een lithium-bromide analyse uit en controleert de oplossing op de volgende eigenschappen:

  • Ammoniakniveau
  • Remmerniveau
  • Algemeen verschijningsbeeld
  • Vaste stofdeeltjes
  • Specificatie soortgelijk gewicht
  • Lithium bromide niveau
  • Alkalineniveau

Het standaard koudemiddelwater- en lithiumbromideanalyserapport bevat:

  • Numerieke gegevens van alle uitgevoerde tests en gegevens van vorige monsters van hetzelfde absorptiemiddel
  • Huidige en vorige interpretaties en aanbevelingen voor monsters van het absorptiemiddel
  • Nauwkeurige berekening van de chemische toevoegingen (indien noodzakelijk) om het absorptiemiddel te balanceren

Een koudemiddelwater- en lithiumbromideanalyserapport plus de bijbehorende kennis van de service engineer bieden waardevolle informatie over de interne toestand van de absorptiekoelmachine.

Neem contact met ons op voor meer informatie over de lithium-bromide analys van Trane.