Εφαρμογές ενοικίασης

 

 

Καλέστε στο 0030210 811 2236 για μονάδα ενοικίασης τώρα

 

Οι Υπηρεσίες ενοικίασης Trane παρέχουν μια μεγάλη γκάμα λύσεων σε όλους τους τομείς. Αν και ορισμένοι πελάτες ενοικίασης είναι ήδη πελάτες της Trane®, πολλοί ανακαλύπτουν για πρώτη φορά την εμπειρογνωμοσύνη της Trane®, όταν αντιμετωπίζουν μια πρόκληση σχετικά με προσωρινή θέρμανση ή ψύξη. Οι λύσεις που προσφέρει η Trane® είναι οι εξής:

Βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη ενοικίαση
Η γκάμα λύσεων και συμφωνιών της Trane μπορεί να προσαρμοστεί για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε ανάγκης, μικρής ή μεγάλης, βραχυπρόθεσμης ή μακροπρόθεσμης.

Επιχειρησιακή συνέχεια και αποκατάσταση από καταστροφή
Όταν οι εφαρμογές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την επιχείρηση, παρέχουμε ένα σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας και αποκατάστασης από καταστροφή, προεπιλέγοντας τον ιδανικό εξοπλισμό για την εργασία.

Ενοικίαση αντί για αγορά*
Σε περιπτώσεις δύσκολων οικονομικών συνθηκών, όταν οι δυνατότητες κεφαλαιουχικής επένδυσης είναι περιορισμένες, η ενοικίαση εξοπλισμού HVAC προτείνεται ως μια ενδεδειγμένη οικονομική λύση, που σας εξοικονομεί χρήματα από τυχόν άμεσες δαπάνες. Η επιλογή Ενοικίασης αντί αγοράς σάς επιτρέπει να εστιάσετε απερίσπαστοι στη βασική σας επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς σας παρέχει τη δυνατότητα να επενδύσετε μικρότερο κεφάλαιο σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

* Σύμφωνα με τις τοπικές νομικές απαιτήσεις

Ορισμένοι από τους τομείς που έχουν στραφεί στην Trane για ενοικίαση είναι οι εξής: