การบริการด้านระบบปรับอากาศแบบครบวงจร

การบริการด้านระบบปรับอากาศแบบครบวงจร

Trane Care ขอเสนอบริการด้านระบบปรับอากาศที่ครอบคลุมการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ปรับอากาศมืออาชีพของเราที่พร้อมวิเคราะห์เป้าหมายและแนะนำวิธีการที่ดีที่สุดให้กับระบบ  เพื่อการทำงานของระบบปรับอากาศและการจัดการด้านพลังงานของอาคารให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเป็นการทำงานร่วมกับ Trane ตั้งแต่ต้นเพื่อหาวิธีการบริหารจัดการการใช้พลังงานที่ดีที่สุด ทั้งในด้านการพัฒนาระบบและการเลือกสรรอุปกรณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพอากาศในอาคาร การบ่งชี้ และการจัดการด้านความเสี่ยง ตลอดจนการตรวจสอบและการควบคุมต้นทุนการดำเนินงานอย่างมืออาชีพ


Download โบรชัวร์

 

 

Resources

Product Literature