Exchanger Cleaning Program

โปรแกรมทำความสะอาดอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
(Exchanger Cleaning Program)

โปรแกรมทำความสะอาดอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนเป็นหนึ่งในวิธีการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบและอุปกรณ์  และลดการใช้พลังงาน เพราะการอุดตันของผิวที่หน่าขึ้นเพียง 0.6 มม. ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของชิลเลอร์ลดลง 34% และต้องใช้พลังงานมากขึ้น 21% Trane Care จึงแนะนำให้ทีการทำความสะอาดอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของระบบ, ยืดอายุการใช้งานของเครื่อง, ลดปัญหาการชำรุดของเครื่อง, ลดต้นทุนการดูแลรักษาเครื่อง และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Download โบรชัวร์


 

 

Resources

Product Literature