Yukon R407C

Yukon R407C

file
  • เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบตู้ตั้ง ได้รับการออกแบบให้มีขนาดเล็ก ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา
  • มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 75,000-240,000 บีทียู/ชม.
  • มีดิจิตอล เทอร์โมสแตท แสดงอุณหภูมิห้องแบบดิจิตอล ด้วย 7-segment LED ง่ายต่อการใช้งาน
  • ทำงานเงียบด้วยพัดลมแบบ Single Inlet

 

Product Catalog