Illusion Series 5

Illusion Series 5

file
  • มีขนาดทำความเย็น 13,800 – 40,500 บีทียู/ชม.
  • เครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดเล็กแบบคอยล์เปลือยที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีเพื่อใช้ในงานซ่อนในฝ้า ติดตั้งง่ายในเนื้อที่จำกัดในฝ้าเพดาน
  • ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  • รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 5 ปี

 

Product Catalog

 

 

Resources