Press Releases

 | 'ประเทศไทยได้รับสิทธิในการใช้สาร HCFCs ระหว่างปี 2573-2583'

ประเทศไทยได้รับสิทธิในการใช้สาร HCFCs ระหว่างปี 2573-2583 เพื่อภาคบริการและซ่อมบำรุงได้ปีละไม่เกิน 2.5% ของปริมาณที่เป็นค่าฐานของประเทศ

Read More

 | Thai Obayashi เข้าเยี่ยมชมโรงงานเทรน

Thai Obayashi (บริษัท นันทวัน จำกัด) เข้าเยี่ยมชมโรงงานเทรนเพื่อชมส่วนการผลิตเครื่องปรับอากาศ ‘เทรน’

Read More

 | ‘เทรน’ ตอกย้ำความเป็นผู้นำเรื่องระบบปรับอากาศประหยัดพลังงาน

เทรน ร่วมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมุ่งเน้นการสร้างอาคารประหยัดพลังงาน ตอบรับกับสถานการณ์ด้านพลังงานในปัจจุบัน โดยจัดงาน Trane Premier Leed เพื่อมอบโล่ห์แสดงความยินดีแก่ลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในประเทศ ได้แก่ ยูนิเวนเจอร์, ปูนซิเมนต์ไทย, กสิกรไทย และ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ที่ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงานในระดับสูงสุด หรือ LEED Platinum จากสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา

Read More

 | “พลิกวิกฤตพลังงาน สร้างโอกาสล้ำหน้าอุตสาหกรรม”

เทรน จัดสัมมนา “พลิกวิกฤตพลังงาน สร้างโอกาสล้ำหน้าอุตสาหกรรม” สำหรับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มโรงงานในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมกับกลุ่มลูกค้าได้มากที่สุด ได้แก่ พัทยา จ.ชลบุรี, กรุงเทพฯ, อยุธยา และภูเก็ต ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์, 27 มีนาคม, 25 เมษายน และ 23 พฤษภาคม 2557

Read More